Over Boerenmart

Achter Boerenmart staan twee ondernemers met hart voor de natuur: Martin en Margreet van den Dool.

Een nieuw avontuur

In 2018 zijn wij, Martin en Margreet van den Dool, aan een nieuw avontuur begonnen; Boerenmart. Vanuit Den Haag zijn we in het prachtige, groene Midden Delfland gaan wonen, samen met onze kinderen Juliët en Gijs, om daar een kleinschalig, gemengd agrarisch bedrijf te starten. 

Gedreven door een passie

Nadat Martin ruim 20 jaar in de tuinbouw heeft gewerkt en veel gereisd heeft, kwam de wens om een nieuwe stap te zetten. En zo ontstond Boerenmart! Gedreven door een passie die er bij Martin al van jongs af aan in zit voor het buitenleven met dieren, in combinatie met ondernemersbloed en best wat lef.

Als je Martin de vraag stelde wat hij diep in z’n hart het liefste zou willen doen, was het antwoord ‘boer worden’. Hij liet zich inspireren door o.a. Joël Salatin, Richard Perkins, bezocht lezingen en cursussen, keek veel YouTube films en las boeken over nieuwe manieren van boeren, en zo vormden zich de plannen voor ons agrarisch bedrijf, dat later de naam Boerenmart zou krijgen.

Wie zijn Martin en Margreet?

Martin is de boer, de bedenker, de creatieveling, de ondernemer, een tikje chaotisch en degene die ‘buiten’ alles regelt. Margreet is geen boerin, wel de boekhouder, de bedachtzame, de realist, degene die structuur aanbrengt en af en toe op de rem staat. Een goed team! We vinden het belangrijk om met aandacht te leven, goed rentmeester te zijn over alles wat we hebben gekregen aan tijd, energie, relaties en materiële zaken. En dit alles doen we op basis van een groot vertrouwen in God. Zonder de wetenschap dat God ons leven leidt en voor ons zorgt, hadden we dit avontuur niet aangedurfd !

7 dagen in de week boer

Boer zijn is hard werken, 7 dagen in de week. Gelukkig hoeft Martin het niet altijd alleen te doen; Tjerk is onze buurjongen die ook niks liever doet dan buiten zijn en met dieren werken en met enige regelmaat bij Boerenmart te vinden is. Zo kan Martin af en toe de zorg voor de dieren uit handen geven en even vrij zijn. 

Tjerk is 16 en doet de opleiding Bouw, Wonen en Interieur op het Stanislas College in Delft. Na deze opleiding is hij van plan naar de MAS in Breda te gaan om daar de opleiding Melkveehouderij te gaan doen. Thuis helpt hij regelmatig op het bedrijf van zijn ouders. Op dat bedrijf zijn melkkoeien, schapen en nog een aantal kippen. Als hobby houdt Tjerk konijnen en ganzen.

Onze aanpak